ประกาศปิดโครงการ • ย้ายไป Seed Webs

หลังจากปิดโครงการเมื่อสิ้นปี 2022 เราได้ให้ hosting ฟรี 6 เดือน หมดอายุวันที่ 30 มิถุนายน 2023 นี้นะครับ หากใครสนใจต่ออายุ ให้ดูแพ็กเกจ Start ที่หน้า th.seedwebs.com/cloud ได้เลยครับ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2023 นี้ เราจะย้ายข้อมูลไปรวมกับเว็บไซต์ th.seedwebs.com ทุกท่านสามารถเข้าดูเนื้อหาย้อนหลังได้เลยนะครับ

สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนเรียนไว้